สถิติ 84 งวด สูตรเด่นสิบ-หน่วยล่างมา 1-2 ตัวทุกงวด

0
1213

วิธีคิดสูตรAคือเอา หลักสิบล่าง + หลักสิบล่าง = A
นำ A มาเทียบหาเลขเด่นล่าง

A = 0 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 9 0 5 3 6

A = 2 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 1 2 4 8 6

A = 4 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 9 6 7 0 4

A = 6 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 5 6 1 9 4

A = 8 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 7 8 3 4 9

ยกตัวอย่างเช่นงวด วันที่ 16 พ.ย 2546 ล่างออก 78 หลักสิบล่างคือ 7 คำนวณเลขได้ตามสูตรคือ
หลักสิบล่าง + หลักสิบล่าง = A ได้ 7+7 = 4 ได้ A =4 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 96704

งวดต่อมาเลขล่างออก 87 เข้า 7 หลักหน่วยล่าง ลองฝึกคำนวณเองนะครับโชคดีครับ

สถิติคำนวณล่าง 84 งวดเริ่มคำนวณตามวิธีออกหวยแบบใหม่ลาดกระบัง7

สูตร B
เด่นสิบหน่วยล่างมา1-2ตัวทุกงวดสถิติในการคำนวณ 84งวด ผมเริ่มโพสสูตร บี ตั่งแต่งวดที่ 67กลางปี2549ที่แล้วใช้มาจนถึงปัจจุบันเดินต่อมาเกือบ เกือบ 30 งวดแล้วเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด 2.6 เปอร์เซ็นต์

สูตร เด่น สิบ -หน่วย ล่าง มา 1-2 ตัว ทุกงวด

วิธีคิด-สูตร B ให้ เอา

หลักสิบล่าง + หลักหน่วย ล่าง = B ได้เท่าไร

เอาเลขผลลัพธ์เฉพาะที่หลัก หน่วย เอามาเทียบเข้าสูตรB
B=0 หรือ 5 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 167409

B=2 หรือ 7 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 052389

B= 4 หรือ 9 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 167209

B= 6 หรือ 1 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 483179

B= 8 หรือ 3 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 162489

สูตรเด่นล่าง C

สิบล่าง + หน่วยล่าง = +6+2+3+1+1+1

การคิดคำนวณใช้สถิติเลขล่าง 50 งวด
1) –>452-13<– : 8 + 7 = 136789 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
2) –>633-26<– : 1 + 3 = 025678 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
3) –>560-68<– : 2 + 6 = 469012 : ถูกสิบล่าง,
4) –>933-17<– : 6 + 8 = 025678 : ถูกหน่วยล่าง,
5) –>768-10<– : 1 + 7 = 469012 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
6) –>482-24<– : 1 + 0 = 792345 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
7) –>072-71<– : 2 + 4 = 247890 : ถูกสิบล่าง,
เจ๋ง –>577-98<– : 7 + 1 = 469012 : ถูกสิบล่าง,
9) –>518-80<– : 9 + 8 = 358901 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
10) –>551-17<– : 8 + 0 = 469012 : ถูกสิบล่าง,
11) –>565-86<– : 1 + 7 = 469012 : ถูกหน่วยล่าง,
12) –>955-94<– : 8 + 6 = 025678 : ผิด
13) –>747-79<– : 9 + 4 = 914567 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
14) –>729-87<– : 7 + 9 = 247890 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
15) –>009-66<– : 8 + 7 = 136789 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
16) –>473-43<– : 6 + 6 = 803456 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
17) –>177-30<– : 4 + 3 = 358901 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
18) –>365-95<– : 3 + 0 = 914567 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
19) –>564-49<– : 9 + 5 = 025678 : ผิด
20) –>554-27<– : 4 + 9 = 914567 : ถูกหน่วยล่าง,
21) –>344-71<– : 2 + 7 = 570123 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
22) –>850-99<– : 7 + 1 = 469012 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
23) –>935-17<– : 9 + 9 = 469012 : ถูกสิบล่าง,
24) –>890-65<– : 1 + 7 = 469012 : ถูกสิบล่าง,
25) –>434-48<– : 6 + 5 = 792345 : ถูกสิบล่าง,
26) –>654-88<– : 4 + 8 = 803456 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
27) –>486-91<– : 8 + 8 = 247890 : ถูกสิบล่าง,
28) –>761-44<– : 9 + 1 = 681234 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
29) –>948-41<– : 4 + 4 = 469012 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
30) –>335-92<– : 4 + 1 = 136789 : ถูกสิบล่าง,
31) –>825-58<– : 9 + 2 = 792345 : ถูกสิบล่าง,
32) –>957-29<– : 5 + 8 = 914567 : ถูกหน่วยล่าง,
33) –>856-94<– : 2 + 9 = 792345 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
34) –>052-12<– : 9 + 4 = 914567 : ถูกสิบล่าง,
35) –>977-45<– : 1 + 2 = 914567 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
36) –>584-07<– : 4 + 5 = 570123 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
37) –>739-55<– : 0 + 7 = 358901 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
38) –>925-56<– : 5 + 5 = 681234 : ถูกหน่วยล่าง,
39) –>859-95<– : 5 + 6 = 792345 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
40) –>425-61<– : 9 + 5 = 025678 : ถูกสิบล่าง,
41) –>763-85<– : 6 + 1 = 358901 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
42) –>780-93<– : 8 + 5 = 914567 : ถูกสิบล่าง,
43) –>105-63<– : 9 + 3 = 803456 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
44) –>374-81<– : 6 + 3 = 570123 : ถูกหน่วยล่าง,
45) –>897-25<– : 8 + 1 = 570123 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง, งวดที่เริ่มนำเผยแผ่ในเว็บ
46) –>393-05<– : 2 + 5 = 358901 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
47) –>194-41<– : 0 + 5 = 136789 : ถูกหน่วยล่าง,
48) –>151-76<– : 4 + 1 = 136789 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
49) –>384-77<– : 7 + 6 = 914567 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
50) –>924-29<– : 7 + 7 = 025678 : …ถูกสิบล่าง…………………………………..
51) –>207-93<– : 2 + 9 = 792345 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
52) –>810-69<– : 9 + 3 = 803456 : ถูกสิบล่าง,
53) –>336-45<– : 6 + 9 = 136789 :ผิด
54) –>667-76<– : 4 + 5 = 570123 : ถูกสิบล่าง,
55) –>988-48<– : 7 + 6 = 914567 : ถูกสิบล่าง
55) –>907-88<– : 4 + 8= 803456 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง
56) –>481-73<– : 8 + 8 = 247890 : ถูกสิบล่าง
57) –>410-18<– : 7+ 3 = 681234 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง
58) –>501-96<– : 1+ 8 = 570123 : ผิด
59) –>411- 81 <– : 9 + 6 = 136789 :ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง
60) –>010- 81 <– : 8+ 1 = 570123 ถูกหน่วยล่าง
61) –>684- 26 <– : 8+ 1 = 570123 ถูกหน่วยล่าง
62) –>054- 80 <– :2+ 6 = 469012 ถูกหน่วยล่าง
63) –>685- 05 <– : 8+ 0 = 469012 ถูกสิบล่าง
64) –>946- 33 <– : 0+ 5 = 136789 ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง
65) –>653-71<– : 3+ 3 = 247890 ถูกสิบล่าง
65) –>800- 64 <– : 7+ 1= 469012 ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง
66) –>***- ** <– : 6+ 4= 681234 ฮืม? 02/05/2551
—> คุณภาพของสูตร C ในการนำไปใช้อยู่ที่ 96.15385 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสผิดพลาดอยู่ที่ 3.84615 เปอร์เซ็นต์
สูตรเด่นล่าง C
สิบล่าง + หน่วยล่าง = +6+2+3+1+1+1

หรือ สิบล่าง+หน่วยล่าง ได้
1 เด่นล่างคือ792345
2 เด่นล่างคือ803456
3 เด่นล่างคือ914567
4 เด่นล่างคือ025678
5 เด่นล่างคือ136789
6 เด่นล่างคือ247890
7 เด่นล่างคือ358901
8 เด่นล่างคือ469012
9 เด่นล่างคือ570123
0 เด่นล่างคือ681234

เช่นงวดที่และล่างออก 41 นำมาคำนวณตามสูตรจะได้ 4+1=5 ไปดูผลลัพธ์ 5 จะได้เด่นล่างงวด 1 สค 2551 คือ 136789

ขอให้โชคดี
หมายเหต ถ้าบวกได้เกิน10 เช่น บวกกันได้ 17 ให้เอา ผลลัพธ์ 7 ตัวข้างหลัง
หมายเหต. การนำไปใช้ควรใช้คู่กับ สูตรเด่นล่าง A / B / C / D แล้วหาเลขดับมาแข็งๆตัดนะครับ…

สูตรทั่งสามสูตรนี้คงพอมีประโยชน์กับหลายๆคนที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะวิเคราะห์หวยให้เก่งและแม่นต้องรู้จักฝึกคิดและสังเกตและประยุกตัวเลขบ่อยๆอย่ายอมแพ้ครับ ส่วนสถิติสูตรผมไม่ได้เอามาลงให้นะครับเพราะมันยาวมากตั่ง 84 งวดแหน่ะอาจจะเปลืองเนื้อที่เว็บลองไปฝึกทำดูนะครับแล้วเอาสูตร เอและบี มาเทียบกันจะได้เลขเด่นล่างมา1-2 ตัวทุกงวด ส่วนสูตร C และ สูตร D ถ้ามีโอกาสผมจะนำมาลงให้ใหม่ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

ufabetvip

ufabettip

ufa777s

ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ slotufabet.net | ufabet3bb.com | menuufa.com | ufabetlol.com

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ : https://findingufabet.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here